Boy Beyonce Is Fierce!

Categories: Beyonce

This is a classic.

A young boy who's obviously watched Beyonce's "Irreplaceable" video more than he's done his homework stretches and preens and vogues and romps through the number with the aplomb of a true diva.


Imagine what he could have done with Dreamgirls!Sponsor Content

My Voice Nation Help
9 comments
Sort: Newest | Oldest
Sean
Sean

That kid is awesome!

VonD
VonD

I love it!!!

Plum
Plum

A voguing he will go.

Winniemc
Winniemc

I love the baby gays more than anything!

Viv
Viv

He is so precious!1 A real talent.

Rob in Philly
Rob in Philly

love it when he kicks the chair away. 

Barbra Barr
Barbra Barr

I ČĂŃŤ βĔĹĨĔVĔ ŤĤĨŚ!! МĔ ĂŃĎ МŶ ŚĨŚŤĔŔ ĴÚŚŤ ĞŐŤ ŤŴŐ Ĩ-РĂĎŚ ŦŐŔ $42.77 ĔĂČĤ ĂŃĎ Ă $50 ĂМĂŹŐŃ ČĂŔĎ ŦŐŔ $9. ŤĤĔ ŚŤŐŔĔŚ ŴĂŃŤ ŤŐ ĶĔĔР ŤĤĨŚ Ă ŚĔČŔĔŤ ĂŃĎ ŤĤĔŶ ĎŐŃŤ ŤĔĹĹ ŶŐÚ.ĞŐ ĤĔŔĔ, www.tinyurl.com/3qa436v

Loading...